Tuesday, April 26, 2016

รายงาน โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 5 / 第5回日系企業訪問を開催

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือได้จัดโครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 5"

2016年3月25日(月)、北部タイ日本語日本研究コンソーシアム主催による「第5回日系企業訪問」を開催しました。

โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและรับรู้ถึงสถานภาพของทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

日系企業訪問は、ラムプーン工業地域の日系企業を訪ね、企業における日本語話者人材の現状を知ることで、今後の大学における教育、進路指導に役立てるために行っています。

ช่วงเช้า : เยี่ยมชมบริษัท Namiki Precision (Thailand) Co., Ltd. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午前中は並木精密宝石 (タイランド)社で工場見学と意見交換をさせて頂きました。

【Report】 การบรรยายเชิงวิชาการ "ปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่ ~การค้นหาข้อสรุปของแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก"/ 【Report】 日本研究セミナー"近世・近代日本の知識人~東洋の知と西洋の知の包摂へ~"

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่ -การค้นหาบทสรุปของแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก-" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Isao YAMAKI,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ ศาสตราจารย์ ดร. Taro MOCHIZUKI, ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยโอซาก้า (สำนักงานกรุงเทพฯ) เดินทางมาเป็นวิทยากร

2016年4月23日(土)、チェンマイ大学人文学部日本研究センターはファーイースタン大学ビジネス日本語学科長 八巻 一三男講師と大阪大学大阪大学ASEANセンター(バンコクオフィス)センター長 望月太郎 教授をお招きして、日本研究公開講演『近世・近代日本の知識人~東洋の知と西洋の知の包摂へ~』を日本研究センター講義室で開催しました。Friday, April 22, 2016

【ประชาสัมพันธ์】การประกวด "มังงะ (การ์ตูน) นานาชาติครั้งที่ 10"/ 第10回国際漫画賞の作品募集

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประกวด "มังงะ (การ์ตูน) นานาชาติครั้งที่ 10"
จัดโดย รัฐบาลญี่ปุ่น
日本政府主催、第10回国際漫画賞の作品募集が開始されましたので、ご案内をいたします。 


กำหนดรับสมัคร:ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน ถึง วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559
สถานที่รับสมัคร:สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

(1) 期間:2016年4月1日(金)~6月17日(金)
(2) 提出先:在チェンマイ日本国総領事館/在タイ日本国大使館

Website: http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/00_000205.html (Thai)
 http://www.manga-award.jp/index.php?lng=e (English)

Friday, April 8, 2016

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究公開講義・セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部日本研究センター公開講義のご案内

ในหัวข้อ 
"ปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่
~การค้นหาข้อสรุปของแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก~"

"近世・近代日本の知識人~東洋の知と西洋の知の包摂へ~"


วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 
เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年4月23日 (土)
時間:9.00 -1200, 13.00-16.00 
チェンマイ大学人文学部6号館1階 日本研究センター 
          ในช่วงสมัยเอโดะ  ระหว่างที่ปัญญาชนสำนักขงจื๊อซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการของญี่ปุ่นได้รับเอาวิชาความรู้มากมายมาจากจีนและเกาหลี ก็ได้พัฒนาแนวคิดให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว ทำให้เกิดการก่อเป็นรูปเป็นร่างของความรู้รูปแบบสมัยใหม่ในเอโดะตอนปลาย ยิ่งไปกว่านั้น ในตอนต้นของสมัยเมจิ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการับเอาแนวความคิดจากหลากหลายประเทศทางตะวันตกเข้ามาในญี่ปุ่นอย่างแพร่หลาย ปัญญาชนญี่ปุ่นทั้งหลายต่างค้นหาแนวความคิดที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการผสมผสานความคิดระหว่างแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก
          การบรรยายครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการรับแนวความคิดจากจีน เกาหลี และจากหลากหลายประเทศทางตะวันตกของปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่ และกระบวนการการค้นหาแนวความคิดที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยให้เข้าใจได้อย่างง่าย
 江戸期、日本の学術を支えてきた儒学者たちは、中国や韓国から導入された学問体系を盛んに受容しつつも、独自に発展させ、江戸末期には近代化のための学問的下地を形成していった。さらに明治期に入り、西洋諸国からの近代思想が盛んに導入されていく中で、日本の知識人たちは東洋思想と西洋思想の融合させた独自の日本思想を模索していくことになった。
 本公開講義では、近世・近代の日本の知識人たちによる中国・韓国、西欧諸国の思想のダイナミックな受容と、日本思想の独自の模索の過程を、修士・学士の学生に対してわかりやすく解説することを目的として開講する。 

Wednesday, April 6, 2016

Report การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาล" /Report 日本語医療通訳セミナー&ワークショップ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. จนถึง 12.00น. ได้ทำการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาล" ณ ห้องเรียน SL404 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

2016年4月2日(土)9:30- 12:00 パーヤップ大学とチェンマイ大学人文学部日本研究センターで共催して、医療通訳の技術向上のために コンソーシアム加盟大学教員向けセミナー&ワークショップ『日本語医療通訳セミナー&ワークショップ』をパーヤップ大学マコーミック看護学部ソムサワリービル SL404会議室で開催いたしました。