Sunday, November 26, 2017

【Report】งานสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2560 / 2017年度北部タイコンソーシアムセミナー開催

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ งานสัมมนาการเรียนการสอนตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ณ ห้อง PC421 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ

2017年11月19日(日) 9.00 – 13.00、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、バンコク日本人商工会議所と共催して、『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』及び 『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』をパーヤップ大学・ペンターコート校舎PC421教室において開催しました。

   งานสัมมนาประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในช่วงเช้า ทางเครือข่ายฯ เรียนเชิญคุณพัทธรา ปิ่นสกุล(ผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ระยะเวลา 11 ปี ) และ อาจารย์พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ (เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ระยะเวลา 8 ปี และปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ) ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มาบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน สิ่งสำคัญในการทำงาน รวมทั้งการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน ทางเครือข่ายฯ หวังว่าคณาจารย์ที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ โดยเฉพาะคณาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและนำไปแนะแนวอาชีพและการทำงานในอนาคตแก่นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป 
   นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

午前中の『タイ北部・ラムプーン工業地域での就業経験』では、日系企業に就職経験のあるパッタラー・ピンサクン氏(日系企業11年勤務)とパッチャヤー・ソーポーンシティポン先生(日系企業8年勤務、現在パーヤップ大学人文社会学部日本語日本文化学科 非常勤講師)に日系企業で体験して得たことや、就職するまでに必要なこと、日本語を使って仕事をすることについて、参加くださったコンソーシアム加盟大学教員および北部タイ高校教員にわかりやすくご講義いただきました。さらにワークショップでは大学や高校での日本語教授について意見交換を行いました。

   งานสัมมนาการเรียนการสอนตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในช่วงบ่าย ทางเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan Foundation คือ อาจารย์ Naoko Hayakawa และ อาจารย์ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ มาบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตำรา “มารุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

午後中の『教科書「まるごと」による日本の言語と文化の教え方』についての説明セミナーでは、国際交流基金バンコク日本文化センターの早川直子先生とトリッティマー・ルキラック先生をお招きして、教科書『まるごと』の日本語教授での使用法についてご紹介いただきました。


【Report】พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所第9回奨学金授与式と第6回日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 9 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

2017年11月18日(土)、第9回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第6回日本セミナーを北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でパーヤップ大学・サーイスリー・ジュティグン博士記念音楽ホールにおいて行いました。


Tuesday, November 21, 2017

【Report】โครงการJapanese Society in Film ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学での映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー開催


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film เรื่อง " ข้าวกล่องน้อยหน้ายิ้มของแม่(Noriben -the Recipe for Fortune-)

2017年10月20日 9:00 - 12:00、ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学で開催された『映画から見る日本社会「のんちゃんのり弁」上映会&セミナー』(共催:ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学、国際交流基金、北部タイ日本語日本研究コンソーシアム、ナレ―スワン大学、チェンマイ大学人文学部日本研究センター、協賛:バンコク日本人商工会議所)に対して開催協力をいたしました。


ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

同セミナーでは、ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学人文社会学部東洋言語学科日本語科講師トーサック・ロムソムサー先生に日本の女性の抱える問題についてご講義いただきました。Friday, October 27, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นพร้อมการเสวนา ครั้งที่ 6/ 第6回日本セミナー開催のお知らせเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内


“การบรรยายแนะนำบริษัท/องค์กร ญี่ปุ่นในประเทศไทย

พร้อมการเสวนาพิเศษในหัวข้อ การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ

จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 

ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและ มหาวิทยาลัยพายัพ

第6回日本セミナー「在タイ日系企業の現在」、および在タイ日系企業講演・ご紹介

2017年11月18日(土)、13:00-16:00

パヤップ大学サーイスリー・ジュティグン・ミューシックホール
(Saisuree Chutikul Music Hall)

主催:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、バンコク日本人商工会議所、

パヤップ大学โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้รับสาระความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งการบรรยายฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ จากบริษัท Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

(2) คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ จากบริษัท AEON (Thailand) CO., Ltd. 

(3) คุณภาวิณี สมทรัพย์ จากบริษัท Japan Airlines Co., Ltd.

本セミナーでは、タイにおける日系企業・機関の詳細な情報を、興味のある皆さんにお伝えし、講演を通して、将来、日系企業で求職をする準備を調えられるようにすることを目的としています。今回、以下の日系企業三社の代表を講演者にお呼びしております。

(1) プラパン・ジャンワタナポン氏(Mr. PRAPHAN JANWATTHANAPHONG)
Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

(2) ワライラット・アピナイナート氏(Ms. WALAIRAT APINAINAD)
AEON (Thailand) CO., Ltd. 

(3) パーウィニー・ソムサップ氏(Ms. PAWINEE SOMSAP)
Japan Airlines Co., Ltd. 


เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 

ทาง e-mail : northconsortiumjp@gmail.com

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

参加費無料!! 参加ご希望の方は以下、 

2017年11月10日まで 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの 
e-mail : northconsortiumjp@gmail.comまでご連絡ください。

Wednesday, October 11, 2017

【ประชาสัมพันธ์】เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการJapanese Society in Film ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学での映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー開催のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film
เรื่อง " ข้าวกล่องน้อยหน้ายิ้มของแม่Noriben -the Recipe for Fortune-" 

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 .
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า  
ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-7042958  

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、
ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターと
国際交流基金バンコク文化センターと共催して、
「第40回日本映画祭」の一環として
「映画から見る日本社会:『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー」
を開催します。

日時:20171020()08:30-11:30

場所:ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部校舎 会議室 1

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センター 089-7042958  までご連絡ください。
Wednesday, August 2, 2017

ประชาสัมพันธ์ / お知らせ : การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究公開セミナー


เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา

ในหัวข้อ

"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน"

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内をいたします。

『〈日記文化〉から考える近代日本 』

2017827 () 9:00 - 12:00
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1―――

"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวันในญี่ปุ่นปัจจุบันคืออะไร :
พินิจจากการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ

Yusuke TANAKA
Assistant Professor, Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University

―――

การเรียนการสอน ภาษาญี่ปุ่นกับบันทึกประจำวันในอาณานิคมไต้หวัน :
บันทึกประจำวันถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร

Kyoko OOKA
PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies,
Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo

――――

การอบรมเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในระบบการศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่น :
การสืบทอดการเขียนและการอ่านบันทึกประจำวัน

Hiroyuki TSUTSUMI
Lecturer, Department of Sports and Health Management,
School of Business Information, Jobu University

―――

講義1近代日本の〈日記文化〉とは何か:「書くこと」の歴史の国際比較を見据えながら

田中 祐介
明治学院大学 教養教育センター 助教

―――

講義2植民地台湾の日記と「国語」教育: 日記はどのように教育にとりいれられたか

大岡 響子
東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生

―――

講義3日本の学校教育における日記指導:日記を読むこと・書くことの継承

ひろゆき
上武大学 ビジネス情報学部 講師

―――

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่นภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

モデレーター:西田 昌之
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ผู้แปลความภาษาไทย :
อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

タイ語通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

สนับสนุนโดย  : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
助成:バンコク日本人商工会議所

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284

参加費無料!!

参加ご希望の方は
日本研究センター電話番号 053-943284(日本語可)まで。
申込期限:2017818日まで

Wednesday, June 7, 2017

Report : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 / 2017年度第1回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ  นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2559 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ตลอดจนแผนโครงการประจำปีการศึกษาหน้า เป็นต้น

2017年第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、63日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。


北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、まず全大学で共同事業について話し合われ、その後、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の最終報告が行われました。午後は来年度の助成プログラムのプレゼンテーションが行われました。