Wednesday, June 7, 2017

Report : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 / 2017年度第1回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ  นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2559 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ตลอดจนแผนโครงการประจำปีการศึกษาหน้า เป็นต้น

2017年第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、63日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。


北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、まず全大学で共同事業について話し合われ、その後、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の最終報告が行われました。午後は来年度の助成プログラムのプレゼンテーションが行われました。

ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ソンパン・タンタグーン准教授(チェンマイ大学人文学部学生厚生および同窓会担当副学部長)
Mr.Tsuyoshi Inoue (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ซ้าย)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ขวา)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事:左)
藤下奈美氏 (バンコク日本人会議所:右)


พิธีกร:อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา)
司会:金谷俊暁先生(パヤオ大学)


อาจารย์ Yoko Harano (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ซ้าย)
อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ขวา)
原野ようこ先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:左)
ワリット・ソーイヂャートゥロン先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:右)


อาจารย์ Akino Minato (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ซ้าย)
อาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ขวา)
 湊あきこ先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:左)
トーサック・ロムソムサー先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:右)


อาจารย์ Jun Matsubara (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
松原潤先生(ナレースワン大学)


อาจารย์ Hiroyuki Tanaka แนะนำหนังสือการสื่อสารธุรกิจ ฉบับภาษาญี่ปุ่น 
ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดทำร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

田中ヒロユキ先生による「ビジネスコミュニケーションの日本語テキスト」の紹介
パヤオ大学とファーイースタン大学が合同事業でテキストを作成しました。 Thursday, May 18, 2017

【ประชาสัมพันธ์】งาน JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 6 -กรุงเทพฯ / 第6回バンコク・日系企業就職フェア開催について


สำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

งาน JOB FAIR 2017 ครั้งที่ 6
ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 และ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 (2 วัน)

ณ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム事務局より

バンコク日本人商工会議所主催による

6回日系企業就職フェア (JOB FAIR 2017)

 の開催をお知らせいたします。


2017616金) - 17日(土)
場所:バンコク・クイーンシリキット ナショナルコンベンションセンター


Thursday, April 6, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ : การบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา"ล่ามภาษาญี่ปุ่นและการเป็นล่ามมืออาชีพ"/ 日本研究公開セミナー『日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル』


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内をいたします。

ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นและการเป็นล่ามมืออาชีพ"
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
เวลา 9:00-16:00 น.

9:00-12:00 น. หัวข้อ "ล่ามในบริษัทญี่ปุ่น"
บรรยายโดย อ.กัลยา แสนใจมูล อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยพายัพ

13:00-16:00 น. หัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นด้านการทูต"
บรรยายโดย คุณ Hisao HOROKOSHI รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยาย : ภาษาไทย

テーマ:『日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル』
20174229時から16時まで

1.『日系企業の通訳』
ガンラヤー・ セーンジャイムーン
パヤップ大学日本語日本文化学科講師
時間:9:00-12:00

2.『外交における日本語通訳』
堀越久男
在チェンマイ日本国総領事館 総領事代理
時間:13:00-16:00

チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1
使用言語:タイ語


Monday, April 3, 2017

Report : โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6 / 第6回日系企業訪問

วันพุธที่ 29 เมษายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือได้จัดโครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6

2017年3月29日(水)、北部タイ日本語日本研究コンソーシアム主催による「第6回日系企業訪問」を開催しました。

โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและรับรู้ถึงสถานภาพของทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

日系企業訪問は、ラムプーン工業地域の日系企業を訪ね、企業における日本語話者人材の現状を知り、今後の大学における教育、進路指導に役立てるために行っています。

ช่วงเช้า : เยี่ยมชมบริษัท UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午前中は UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ 社で工場見学と意見交換をさせて頂きました。


Saturday, March 25, 2017

Report :การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 / 2016年度第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催


วันที่ 18 มีนาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราว ของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เช่น การจัดค่ายอบรมภาษาญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

2016年第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、318日土曜日、チェンマイ大学日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからも盤谷日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。
เรียงลำดับจากทางซ้าย
Mr. Masaki Satou  (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr Tsuyoshi Inoue  (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr. Youichi Tsutsumi (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
左から順に
佐藤正喜氏(盤谷日本人商工会議所教育担当委員)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事)
堤陽一氏(盤谷日本人商工会議所事務局長)
藤下奈美氏(盤谷日本人会議所事務局)


อาจารย์ Isao Yamaki (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ: กลาง)
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム:中央)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター:左)


อาจารย์ Ryota Wakasone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นำเสนอการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ
若曽根了太先生(チェンマイ大学人文学部日本語学科)による会計の中間の報告


รายงานโครงการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12
โดยอาจารย์ ธีรัช ปัญโญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร กาญจนาการุณ (คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ティラット・パンヨー講師  と ワライポン・ガーンチャナーカールン助教授 
(タイ国元日本留学生協会北部支部運営委員及びチェンマイ大学人文学部日本語学科)
による第12回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの報告อาจารย์ Isao Yamaki แนะนำหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวม 
“บทประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559”
八巻一三男先生による 「2016年北部タイ大学スピーチコンテスト原稿集」の紹介


อาจารย์ Yumiko Shima (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รายงานการดำเนินโครงการ
志摩由美子先生(チェンマイラチャパット大学)による活動報告


ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยสมาชิก ได้แนะนำหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับ
การดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
午後は各大学がカリキュラムや教育プログラムの紹介した後に、北部タイ大学間の連携・協力の可能性について討議しました。
 อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง (มหาวิทยาลัยพะเยา) แนะนำโปรแกรมอบรมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2016
コーマパット・プラワン先生(パヤオ大学)による2016年度大学日本語教育
セミナープログラムの紹介

Wednesday, February 15, 2017

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์หนังสือ / 出版のお知らせ


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ทำการตีพิมพ์  
" หนังสือสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559 "北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムから
2016年北部タイ大学生スピーチコンテスト原稿集』が出版されました。

ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา รอบที่2/2017

รอบที่ 2 :

สมัครผ่านระบบออนไลน์:
วันที่ 20 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2560

第2次募集受付:

オンライン受付:2017年3月20日から4月12日まで

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/


กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2017年4月24日(月)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2017年4月26日(水)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター 

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
合格発表日:2017年5月10日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
大学院応募受付先: 
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่: 
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284 
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com