Wednesday, October 11, 2017

【ประชาสัมพันธ์】เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการJapanese Society in Film ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学での映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー開催のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film
เรื่อง " ข้าวกล่องน้อยหน้ายิ้มของแม่Noriben -the Recipe for Fortune-" 

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 .
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า  
ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-7042958  

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、
ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターと
国際交流基金バンコク文化センターと共催して、
「第40回日本映画祭」の一環として
「映画から見る日本社会:『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー」
を開催します。

日時:20171020()08:30-11:30

場所:ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部校舎 会議室 1

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センター 089-7042958  までご連絡ください。
Wednesday, August 2, 2017

ประชาสัมพันธ์ / お知らせ : การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究公開セミナー


เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา

ในหัวข้อ

"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน"

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内をいたします。

『〈日記文化〉から考える近代日本 』

2017827 () 9:00 - 12:00
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1―――

"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวันในญี่ปุ่นปัจจุบันคืออะไร :
พินิจจากการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ

Yusuke TANAKA
Assistant Professor, Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University

―――

การเรียนการสอน ภาษาญี่ปุ่นกับบันทึกประจำวันในอาณานิคมไต้หวัน :
บันทึกประจำวันถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร

Kyoko OOKA
PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies,
Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo

――――

การอบรมเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในระบบการศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่น :
การสืบทอดการเขียนและการอ่านบันทึกประจำวัน

Hiroyuki TSUTSUMI
Lecturer, Department of Sports and Health Management,
School of Business Information, Jobu University

―――

講義1近代日本の〈日記文化〉とは何か:「書くこと」の歴史の国際比較を見据えながら

田中 祐介
明治学院大学 教養教育センター 助教

―――

講義2植民地台湾の日記と「国語」教育: 日記はどのように教育にとりいれられたか

大岡 響子
東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生

―――

講義3日本の学校教育における日記指導:日記を読むこと・書くことの継承

ひろゆき
上武大学 ビジネス情報学部 講師

―――

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่นภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

モデレーター:西田 昌之
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ผู้แปลความภาษาไทย :
อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

タイ語通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

สนับสนุนโดย  : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
助成:バンコク日本人商工会議所

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284

参加費無料!!

参加ご希望の方は
日本研究センター電話番号 053-943284(日本語可)まで。
申込期限:2017818日まで

Wednesday, June 7, 2017

Report : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 / 2017年度第1回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ  นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2559 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ตลอดจนแผนโครงการประจำปีการศึกษาหน้า เป็นต้น

2017年第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、63日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。


北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、まず全大学で共同事業について話し合われ、その後、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の最終報告が行われました。午後は来年度の助成プログラムのプレゼンテーションが行われました。

ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม)
ソンパン・タンタグーン准教授(チェンマイ大学人文学部学生厚生および同窓会担当副学部長)
Mr.Tsuyoshi Inoue (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ซ้าย)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ขวา)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事:左)
藤下奈美氏 (バンコク日本人会議所:右)


พิธีกร:อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา)
司会:金谷俊暁先生(パヤオ大学)


อาจารย์ Yoko Harano (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ซ้าย)
อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ขวา)
原野ようこ先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:左)
ワリット・ソーイヂャートゥロン先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:右)


อาจารย์ Akino Minato (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ซ้าย)
อาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ขวา)
 湊あきこ先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:左)
トーサック・ロムソムサー先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:右)


อาจารย์ Jun Matsubara (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
松原潤先生(ナレースワン大学)


อาจารย์ Hiroyuki Tanaka แนะนำหนังสือการสื่อสารธุรกิจ ฉบับภาษาญี่ปุ่น 
ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดทำร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

田中ヒロユキ先生による「ビジネスコミュニケーションの日本語テキスト」の紹介
パヤオ大学とファーイースタン大学が合同事業でテキストを作成しました。