Wednesday, February 15, 2017

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์หนังสือ / 出版のお知らせ


ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ทำการตีพิมพ์  
" หนังสือสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559 "北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムから
2016年北部タイ大学生スピーチコンテスト原稿集』が出版されました。

ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา รอบที่2/2017

รอบที่ 2 :

สมัครผ่านระบบออนไลน์:
วันที่ 20 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2560

第2次募集受付:

オンライン受付:2017年3月20日から4月12日まで

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/


กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2017年4月24日(月)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2017年4月26日(水)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター 

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
合格発表日:2017年5月10日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
大学院応募受付先: 
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่: 
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284 
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

ประชาสัมพันธ์ ชมเทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่น 2017 ณ เชียงใหม่

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"งานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2017"
ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
日タイ修好130周年記念事業
「日本映画祭2017」のご案内をいたします。

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์
2017年2月23日(木)-26日(日)の4日間、MAYAライフスタイルショッピングセンター 5F SFXシネマにおいて国際交流基金バンコク文化センター主催で「日本映画祭2017」が開催されます。

ค่าเข้าชม:80 บาท
チケット代:80バーツ /1タイトル
ตารางฉาย:
上映スケジュール
Thu 23 Feb
18.30  Opening Event
19.00 Screening: In This Corner of the World 『この世界の片隅に』(128 min.)

Fri 24 Feb
18.30-20.30 Harmonium『淵に立つ』 (118 min.)

Sat 25 Feb
14.00-16.00 Chihayafuru Part 1 『ちはやふる・上の句』 (111 min.)
16.30-18.10 Chihayafuru Part 2 『ちはやふる・下の句』(102 min.)
18.40-20.40 Sweet Bean (An) 『あん』(113 min.)

Sun 26 Feb
14.00-16.20 Sanada Ten Braves 『真田十勇士』(135 min.)
16.50-19.20 The Top Secret:Murder in Mind 『秘密:THE TOP SECRET 』(148 min.)
19.40-21.50 Creepy 『クリーピー』(130 min.)

Friday, February 10, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 12
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより
第12回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの
ご案内をいたします。

ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30-17.00น.
ณ ห้องอินทนิน สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

2017年2月25日土曜日
8:00‐17:00
チェンマイ大学UNISERV インタニン・ホール
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

จัดโดย
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

主催:
タイ国元日本留学生協会北部支部・在チェンマイ日本国総領事館

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู่ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 
053-814344, 053-814550
หรือ www.ojsatn.com

参加費無料
さらに詳細情報をご希望の方はタイ国元日本留学生協会北部支部まで
053-814344, 053-814550
หรือ www.ojsatn.com

Thursday, February 9, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより
講演会のご案内をいたします。

ในหัวข้อ 

"Let's brush up your communication skills for daily Japanese conversation!"
"日常会話のためのコミュニケーションスキルをみがこう!"


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月24日 (金) 14:00 - 15:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階


วิทยากร : Professor Takafumi SHIMIZU
Center for Language Education and Research (CLER)/
Graduate School of Languages and Linguistics, Sophia University, ญี่ปุ่น

  講演者 :清水崇文 教授 
上智大学言語教育研究センター
/大学院言語科学研究科 

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語

共催:
チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科・日本研究センター 
上智大学 言語教育研究センター (CLER)
จัดโดย : 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Center for Language Education and Research (CLER), Sophia University 

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 
053-943284までご連絡ください

Monday, February 6, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより

タマサート大学教養学部日本研究修士課程の学生募集開始のご案内をいたしますคุณสมบัติของผู้สมัคร
          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559

2016年に学士号を卒業、あるいは卒業予定の方วิธีการสอบคัดเลือก
         1.  สอบข้อเขียน (ความรู้ภาษาญี่ปุ่น และ ความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา)
          *ผู้ที่มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป ไม่ต้องสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น

         2. สอบสัมภาษณ์ *ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ให้ส่งแผนการทำวิจัย
      ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม โดยส่งในรูปแบบไฟล์แนบมาทางเมลเท่านั้นที่ suneeratne@gmail.com


選考方法
1.筆記試験(日本語能力と日本研究の知識
*日本語能力試験2級を持ち方は日本語試験な
2.面接試験:*筆記試験の合格者は研究計画書を提出すること
79日まで添付ファイルをメールで以下まで提出するこ
(メール:suneeratne@gmail.com


กำหนดการ
 ระยะเวลารับสมัคร 1 มกราคม -15 มิถุนายน 2560
สอบข้อเขียน 25 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 ภาษาญี่ปุ่น และ เวลา 13.00-16.30 ญี่ปุ่นศึกษา
ประกาศผลสอบข้อเขียน 6 กรกฎาคม 2560
วันสอบสัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก 20 กรกฎาคม 2560

予定
募集期限:201711日から615日ま
筆記試験日:2017625 
日本語試験 9時から12時ま
日本研究試験 13時半から16時半ま
筆記試験の合格発表日:201776
面接試験日:2017711
合格発表日:2017720


ค่าสมัครสอบ 350 บาท
受験料:350バー

วิธีการชำระเงินค่าสมัคร
         ชำระผ่านระบบ Teller Payment ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือสมัครด้วยตนเอง ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยท่าพระจันทร์ โทร. 02-6132696
受験料支払方法
全国のクルンタイ銀行のカウンター Teller Payment の支払
願書提出先:タマサート大学タープラチャンキャンパス教養学部大学院生
電話番号:02-6132696


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานบัณฑิตศึกษา(คุณวงเดือน) คณะศิลปศาสตร์ ชั้น2 ห้อง213 โทร 02-6132696
問合せ先

 教養学部2213号室大学院生課(ウィンデュアン氏) 電話番号:02-6132696

ดูรายระเอียดเพิ่มเติม https://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2560/MA/601_0023.pdfWednesday, February 1, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ

"เทศกาลญี่ปุ่นปัจจุบันโดยมองจาก พิธีฟุคุโอโตะโคะ เอะระบิ"

"福男選びにみる日本祭礼の現在"

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月12日 (日) 9:00 - 12:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : รศ.ดร. Hironori ARAKAWA
National Institute of Technology, Kitakyushu College, ญี่ปุ่น

  講演者 :荒川 裕紀 准教授

独立行政法人国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校

รรยาย : ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語

ผู้ดำเนินรายการ: ดร. อาจารย์ Yusuke TOMINAGA
(สาขาวิชาภาษาญปีุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:冨永悠介 講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 
053-943284 (西田)までご連絡ください。

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น / 日・タイ修好130周年記念事業:日本研究センター公開特別講義のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

การบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

日・タイ修好130周年記念事業
日本研究センター公開特別講義のご案内

ในหัวข้อ


"บทบาทของญี่ปุ่นในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น
-ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นปึกแผ่น-"

「日本・メコン協力『連結性の強化』 
パートナーとしての日本の役割」

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月4日(土)
10.00-12.00
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : Mr. Shinya AOKI 
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

講師:青木伸也氏
在チェンマイ日本国総領事

บรรยาย : ภาษาไทย
使用言語:タイ語

 เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่ง
ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเบอร์โทรศัพท์ 053-943284    

参加費無料!!  
参加ご希望の方は以下、  日本研究センターの電話番号 
053-943284 までご連絡ください。