Monday, October 1, 2018

【ประชาสัมพันธ์】การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นพร้อมการเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ ครั้งที่ 7/ 第7回日本セミナー開催のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内

“การบรรยายแนะนำบริษัท/องค์กร ญี่ปุ่นในประเทศไทย”
พร้อม "งานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ" ครั้งที่ 7

ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึก HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

第7回日本企業セミナー
在タイ日系企業ご講演

2018年11月10日(土)、13:00-16:00
会場:チェンマイ大学・人文学部・50年会議場
(50 Years - Conference Room(HB6), Faculty of Humanities, Chiang Mai University)

主催:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、バンコク日本人商工会議所、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターโดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้รับสาระความรู้แนวทางการประกอบอาชีพในวงการธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งการบรรยายฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นอีก 2 แห่ง มาเป็นผู้ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเสวนาฯ ครั้งนี้ คือ

(1) อาจารย์ ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura)
      ผู้แต่งหนังสือขายดีเกี่ยวกับญี่ปุ่น
      อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(2) คุณสุภกัญญา อ่าวเลิศทรัพย์สิน
      Administration Manager
      คุณพรรณทิภา จิรการพานิชย์
      IT Support
      บริษัท Personnel Consultant Manpower (THAILAND) CO., LTD.

(3) คุณชญานิษฐ์ หงสกุล
      Assistant General Manager of Corporate Communication
      บริษัท Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL. คือ

本セミナーでは、タイの日系企業・機関の詳細な情報を、興味のある皆さんにお伝えするとともに、日系企業からのご講演を通して、将来、企業での就職を考える皆様の手助けとなることを目的としています。以下のチュラロンコン大学の講師及び日系企業二社の代表を、講演者としてお招きします。

(1) Dr. KRITINEE PONGTANALERT  (Gadewadee Marumura) 
      Author of 7 best-selling books about Japan
      Marketing Lecturer,
      Faculty of Accountancy and Business Administration, Chulalongkorn University

(2) Ms. SUPAKUNYA AOWLERTSUPSIN
      Administration Manager
      Ms. PANTIPA JIRAKANPANICTH
      IT Support
      PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD

(3) Ms. CHAYANIT HONGSKUL
      Assistant General Manager of Corporate Communication
      Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL.

เข้าร่วมฟรี!! ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 
ทาง e-mail : northconsortiumjp@gmail.com หรือ สามารถสมัครออนไลน์จาก QR Code ด้านล่าง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
参加費無料!! 参加ご希望の方は以下、
2017年10月31日まで
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの 
e-mail : northconsortiumjp@gmail.comまでご連絡ください。
Monday, June 18, 2018

【ประชาสัมพันธ์】งาน Chiang Mai World Fair 2018 / チェンマイ・ワールド・フェアー2018開催のお知らせ

สำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

「Chiang Mai World Fair 2018」 
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ 

ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมมือกับองค์กรญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน Chiang Mai World Fair 2018 ดังต่อไปนี้

1. การจัดบูธ ประกอบด้วย บูธแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) และหน่วยงานจากจังหวัดฟุคุโอะกะ ตามด้วย บูธการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และองค์กรอื่นๆ จะมาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีบูธสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่จะมีการสาธิตพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น การทำขนมโมจิ และการแต่งกายชุดยูกะตะพร้อมถ่ายถาพที่ระลึก รวมถึง การสาธิตการละเล่นแบบญี่ปุ่นดั่งเดิม เช่น การเล่นหมากเก็บ(โอะเทะดะมะ) หมากล้อม(โกะ) หมากรุก(โชงิ) และการพับกระดาษ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันเปิดงานคือ วันที่ 22 มิถุนายน และทุกๆ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ตลอดการจัดงาน (วันที่ 23 - 24 มิถุนายน และวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม)


2. การแสดงแนะนำศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยกลุ่มคนไทยในเชียงใหม่ เช่น การตีกลองไทโคะ คาราเต้ เคนโดะ และ ไอคิโดะ ในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561


3. การออกร้านของหอการค้าเมืองโอบิฮิโระ จังหวัดฮอกไกโด ที่จะนำผลิตภัณฑ์จากฮอกไกโดมาจัดแสดงพร้อมให้ลองชิมและจำหน่าย ส่วนด้านนอกอาคารจะมีซุ้มจำหน่ายอาหารโดยร้านอาหารทั้งของไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสนุกสนานไปกับการลิ้มลองเมนูที่หลากหลายของอาหารญี่ปุ่น


สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่และคณะผู้จัดงาน ใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ


北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム事務局より 
在チェンマイ日本国総領事館による 
「チェンマイ・ワールド・フェアー2018」の開催をお知らせいたします。 


在チェンマイ日本国総領事館は、日系関係機関と協力し、「チェンマイ・ワールド・フェアー2018」 2018年6月22日-7月1日Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre にて開催いたします。


1. 観光ブースでは、日本政府観光局(JNTO)及び福岡県等による日本の観光紹介、留学・文化ブースでは日本留学生協会(JASSO)等による留学紹介や日本の文化紹介、また、開会初日とともに毎週末には、日本文化体験ブースにて、茶道体験会、餅つき体験会、浴衣着付け体験会、その他、日本の伝統的な遊び(折り紙やお手玉等)の体験会が行われます。


2.更に23日(土)の夕方には、当地タイ人団体による日本文化紹介ステージが行われ、和太鼓演奏、空手、合気道や剣道の演武が行われます。


3. これ以外にも、北海道から帯広商工会議所によるブースでの北海道産品の即売会、屋外では、日本とタイのレストランによる屋台村が開設され、日本の各種料理を楽しんで頂けます。


皆様にとって日本を知って頂ける良い機会となるよう、関係者一同、心よりお待ち申し上げております。


Facebook
https://www.facebook.com/在チェンマイ日本国総領事館-สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น-ณ-นครเชียงใหม่-

Homepage
http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/00_000844.html

Monday, June 4, 2018

【Report】การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2561 / 2018年度第1回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 / 2561 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2560 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตลอดจนเสนอแผนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ยังร่วมกันหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเครือข่ายฯ เป็นต้น


2018年度第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、6月2日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関からの代表が集まるとともに、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表にご参加いただきました。

午前中は、日系企業訪問や文化交流プログラムなどといった各大学の個別事業報告、2017年度会計報告、および来年度の個別事業申請が行われました。午後には、来年度の合同事業申請とともに、今後のコンソーシアム運営についての話し合いなどが行われました。


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือครั้งที่ 1/2561
2018年度第1回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議เรียงลำดับจากทางซ้าย
Mr. Atsushi Aoki (กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ )
Mr.Tsuyoshi Inoue (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr. Masaki Satou (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
左から順に
青木敦史領事 (在チェンマイ日本国総領事館)
井上毅氏 (盤谷日本人商工会議所専務理事)
佐藤正喜氏 (盤谷日本人商工会議所教育担当委員)
อาจารย์  Ryota WAKASONE (ซ้าย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ Isao YAMAKI (ขวา)
ประธานกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

若曽根了太先生 (左)
チェンマイ大学

八巻 一三男先生 (右)
コンソーシアム会長

เรียงลำดับจากทางซ้าย
อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง
พิธีกร:อาจารย์ Toshiaki Kanaya
มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
เลขาธิการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

左から順に
コーマパット・プラワン先生
司会:金谷俊暁先生
パヤオ大学

サランヤー・コンジット先生
コンソーシアム事務局長

อาจารย์ Hiraru Yokobori (ซ้าย)
อาจารย์  ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ(ขวา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

横堀ひかる先生 (左)
ピヤトーン・ゲーウワタナ先生(右)
チェンマイ大学

อาจารย์ กัลยา แสนใจมูล (ซ้าย)
อาจารย์ Mari Suzuki(ขวา)
มหาวิทยาลัยพายัพ

カンラヤー・ セーンジャイムーン先生 (左)
鈴木満里先生(右)
パヤップ大学

Ms. Nami Fujishita (ซ้าย)
หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

อาจารย์ ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ(ขวา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

藤下奈美氏 (左)
バンコク日本人会議所

タサワン・トンハーン・ナカタ先生(右)
チェンマイ・ラチャパット大学

อาจารย์ Ayumi Shimomura (ซ้าย)
Adviser of Japanese Language Education, Japan Foundation ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

อาจารย์ ชีวิน สุขสมณะ (ขวา)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

下村朱有美先生(左)
国際交流基金日本語教育アドバイザー・ユッパラート高校所属

シーウィン・スサマナ先生(右)
ファーイースタン大学

อาจารย์ ดร.ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์ (ซ้าย)
อาจารย์ Jun Matsubara (ขวา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

シリヌク・クチャローパイブン先生(左)
松原潤先生(右)
ナレースワン大学

อาจารย์ Yoko Harano (ซ้าย)
อาจารย์ วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ (ขวา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

原野陽子先生(左)
ワリット・ソージャトゥロン先生(右)
チェンライ・ラチャパット大学

อาจารย์ ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า (ซ้าย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ. ธีรัช ปัญโญ (ขวา)
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

トゥサック・ロンソムサー先生(左)
ピブンソンクラーム・ラチャパット大学

ティーラット・パンヨー助教授(右)
タイ国元日本留学生協会北部支部Sunday, June 3, 2018

【本の紹介】


北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの八巻一三男会長による本の紹介
ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ แนะนำหนังสือที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 
『新・生産性立国論』デービッド・アトキンソン

『百寿者の健康の秘密がわかった 人生100年の習慣』NHKスペシャル取材班

『一流の頭脳』アンダース・ハンセン

『AIvs.教科書が読めない子どもたち』新井紀子

 『SHOE DOG』フィル・ナイト

『お腹のぜい肉をなくす食事』松原秀樹

【本の紹介】

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの八巻一三男会長による
「ビジネスコミュニケーションのためのテキスト」の紹介 
ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ แนะนำ 
"หนังสือแบบเรียนการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ฉบับภาษาไทย" 

本書は、盤谷日本人商工会議所の支援を得て、ファーイースタン大学、パヤオ大学、パヤップ大学、およびチェンマイラチャパット大学が協力し、「ビジネス日本語会話トレーニング―仕事でのコミュニケーションを支援する―教室活動の手引き」としてまとめたものである。

คู่มือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการรวบรวมจนเป็น “แบบฝึกหัดสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ – คู่มือการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน – เพื่อส่งเสริมการสื่อสารในการทำงาน” ขึ้น


Thursday, May 24, 2018

【ประชาสัมพันธ์】งาน JOB FAIR 2018 ครั้งที่ 7 -กรุงเทพฯ / 第6回バンコク・日系企業就職フェア開催について


สำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

JAPAN JOB FAIR 2018 
 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
เวลา 11.00 - 19.00 ในวันที่ 8 มิถุนายน และ เวลา 11.00 – 18.00 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561


กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย JAPAN JOB FAIR 2018 ครั้งที่ 7 หากท่านกำลังมองหางาน เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ 
หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ ที่สนใจทำงานในบริษัทชั้นนำ

* ทุกประเภทธุรกิจ ทุกตำแหน่ง ทุกสาขา
* ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น
* สัมภาษณ์งานได้ทันที
* ยินดีรับนักศึกษาใหม่
* พร้อมเข้าฟังกิจกรรมสัมมนาจากกูรูด้านญี่ปุ่น
* ลุ้นรางวัลพิเศษในงาน CANON EOS M100 และ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่น
* ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.jcc.or.th/jobfair/ 
* ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า https://goo.gl/qpaauP
จัดโดย หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (JCC)
สนับสนุนโดย กระทรวงศึกษาธิการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เจโทร กรุงเทพฯ
A4 brochure image can be downloaded from here. http://www.jcc.or.th/doc/download/JOBFAIR2018_A4brochure.jpg  


โทร. 02-250-0700
อีเมล jobfair@jcc.or.th (มธุรส / ฟูจิชิตะ)

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム事務局より 
バンコク日本人商工会議所主催による 
第7回日系企業就職フェア (JOB FAIR 2018) 
の開催をお知らせいたします。バンコク日本人商工会議所では「第7回日系企業就職フェア2018」を、
2018年6月8日~9日、クイーンシリキットナショナルコンベンションセンターにて
開催いたします。
貴校の学生の方にも是非お越しいただきたくご案内をさせていただきます。


【第7回日系企業就職フェア2018】
【日時】 2018年6月8日(金)~9日(土)11:00~19:00 (※9日は18:00まで)
【場所】 クイーンシリキット ナショナルコンベンションセンター
【出展社】 在タイ日系企業 約80社
【来場者】 6,000名(見込み)
【主催】 バンコク日本人商工会議所
【後援】 タイ国教育省、タイ国労働省雇用局、在タイ日本国大使館、JETRO Bangkok
【来場】 参加無料


【モバイルサイト】 http://www.jcc.or.th/jobfair/ 
【事前登録】 https://goo.gl/qpaauP 


就職フェアA4サイズの画像は、こちらからダウンロードできます。
Sunday, April 1, 2018

คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายฯ/神奈川県議会日タイ友好議員連盟 ご来訪

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561  คณะเจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดคานากาวะ นำโดย นายฮิโรอากิ ชิคิดะ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดคานากาวะและประธานสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย พร้อมคณะจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและสถาบันหรือหน่วยงานที่มีการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคเหนือของไทยและการหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่างๆต่อไป โดยมีอาจารย์ฮิซาโอะ ยามากิ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุมศึกษาภาคเหนือ, อาจารย์สรัญญา คงจิิตต์ เลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายฯ และอาจารย์ ดร.มาซายูกิ นิชิดะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ

2018年3月30日金曜日、神奈川県議会 日タイ友好議員連盟の7名の県議員の方々が北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムを訪問され、八巻一三男 北部タイ日本語・日本研究コンソーシアム会長、サランヤー・コンジット・コンソーシアム事務局長、西田昌之・コンソーシアム副事務局長がお迎えしました。会議では北タイにおける日本語教育の状況、学生の日本企業への進学などの状況をご説明し、今後の協力の可能性について協議を行いました。

Monday, March 19, 2018

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา/ 日本研究セミナーのお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内

ในหัวข้อ

 "Film Analysis: Form and Content and Visual Communication"

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 
เวลา9.00-12.00น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

2018年3月25日(日曜日)
9:00から12:00まで
場所:チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1階

วิทยากร: Dr. Senjo Nakai 
Faculty of Journalism and Mass Communication
Thammasat University

講演者:中井仙丈 博士
タマサート大学 
ジャーナリズム・マスコミュニケーション学部


บรรยาย: ภาษาญี่ปุ่น 
มีล่ามแปลภาษาไทย
使用言語:日本語・タイ語

สอบถามข้อมูล-สำรองที่นั่งการบรรยายฯได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 053-943284 
Email address : cmujapancenter@gmail.com
ภายใ​นวันที่ 21 มีนาคม 2561

参加申込み:  日本研究センター 053-943284 (日本語可) 
Email address : cmujapancenter@gmail.com
2018年3月21日まで

จัดโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
主催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター 
สนับสนุนโดย  หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ 
助成:バンコク日本人商工会議所

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ"แนวคิดและเทคนิค การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย"/日本研究講演会のおしらせ 日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル『日タイ翻訳の理論と技術』

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内

ในหัวข้อ "แนวคิดและเทคนิค การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย"
日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル 『日タイ翻訳の理論と技術』

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 13.00-16.00น.
สถานที่ : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB 6 ชั้น 1
2018年3月24日(土曜日)
13:00から16:00まで
場所:チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1階

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

講演者:ソムキアット・チャウェンキットワニット准教授
タマサート大学教養学部タイ語・東洋言語学科日本語科

บรรยายภาษาไทย
言語:タイ語


สอบถามข้อมูล-สำรองที่นั่งการบรรยายฯได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 053-943284
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561
参加申込み:  日本研究センター 053-943284 (日本語可) 
2018年3月19日まで

จัดโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
共催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター
สนับสนุนโดย  หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ
助成:バンコク日本人商工会議所

Report : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 3 / 2560 ・ 2017年度第3回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในฐานะสำนักงาน(ชั่วคราว)เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้ทำการจัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 3 / 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2560 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตลอดจนแผนโครงการประจำปีการศึกษาหน้า เป็นต้น

2017年第3回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、2018年3月10日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、まず全大学で共同事業について話し合われ、その後、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の報告が行われました。午後は来年度の助成プログラムの話し合い等が行われました。

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือครั้งที่ 3/2560
2017年度第3回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議
พิธีเปิดการประชุมฯ
開会式

Wednesday, January 3, 2018

【ประชาสัมพันธ์】งานเที่ยวญี่ปุ่น ณ เชียงใหม่ / 訪日旅行フェア@チェンマイについて

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

งานเที่ยวญี่ปุ่น ณ เชียงใหม่
(Visit Japan Travel Fair in Chiang Mai) 

จัดโดย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

ในระหว่าง วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561: เวลา 11:00-20:00 น.
วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561: เวลา 10:00-20:00 น.

ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1


Japan National Tourism Organization (JNTO) による
訪日旅行フェア@チェンマイ(Visit Japan Travel Fair in Chiang Mai) 
の開催をお知らせいたします。


日時  2018年1月19日(金):  11時~20時

2018年1月20日(土)- 21日(日):  10時~20時


場所 : チェンマイセントラルフェスティバル内1階ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ / 詳細情報は
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

เว็บไซต์ (ภาษาไทย) / JNTOバンコク事務所 Website(タイ語):www.jnto.or.th
เฟซบุค (ภาษาไทย) / FB情報 (タイ語): www.facebook.com/visitjapanth
อินสตาแกรม (ภาษาไทย) / IG情報(タイ語):www.instagram.com/visitjapanth
หรือโทรสอบถามที่ / 電話番号 :02-261-3525