Monday, December 21, 2015

งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น (JOB Fair) ครั้งที่ 1 / การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุน ครั้งที 11 / งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

สำนักเลขาธิการศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

  • งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (JOB Fair in Chiang Mai) (ผู้จัดกิจกรรม: เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ)
  • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11 (ผู้จัดกิจกรรม: สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ)
  • งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ผู้จัดกิจกรรม: Japan Student Services Organization (JASSO))
ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU UNISERV)

2016年1月30日土曜日、チェンマイ大学アカデミックサービスセンター(UNISERV)1階において第1回ジョブフェア in Chiang Mai(主催:北部タイ日本語・日本研究大学コンソーシアム)、第11回北部タイ大学生日本語スピーチコンテスト(主催:タイ国元日本留学生協会北部支部)、日本留学相談(主催:日本学生支援機構JASSO)を開催いたします。


 

Thursday, December 17, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ 

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ
"ภัยพิบัติและการจัดการฯในญี่ปุ่"
"日本の災害と災害対策"

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年1月17日 (日) 9.00 - 12.00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : Dr. Tadashi NAKASU 
Post-Doctoral Fellow, Adjunct Lecturer,
College of Population Studies, Chulalongkorn University
 
講演者 :中須正
ポストドクトラルフェロー、講師
チュラロンコン大学人口研究所
 
บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น  
使用言語:日本語
ผู้แปลความภาษาไทย : คุณศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

タイ語の通訳者:シリナパーペン・プアンプーム
チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程 大学院生

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า  
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 053-943284 までご連絡ください。

Wednesday, December 2, 2015

Report โครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" / Report 映画から見る日本社会『吉岡監督「つ・む・ぐ」上映会』

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of  "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" ณ ห้องสโลป 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการรับชมภาพยนตร์ญี่ปุ่น

2015年11月8日(日)13:00-16:00、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、チェンマイ大学人文学部日本研究センターとアート・メディアテクノロジー研究科(CAMT)と共催して、「映画から見る日本社会」事業の一環として吉岡敏朗監督作品『つ・む・ぐ 職人は風の道をゆく』の上映会と講演会を、チェンマイ大学アート・メディアテクノロジー研究科(CAMT) CAMT114教室において開催しました。Friday, November 27, 2015

ขอเชิญเข้าร่วมออกบูธงาน the 1st Job Fair 2015 in Chiang Mai / The 1st Job Fair 2015 in Chiang Mai へのブース出展のご案内


ジョブフェアーへのブース出展のご案内
ขอเชิญเข้าร่วมออกบูธงาน  Job Fair

1.日時:2016130日(土)終日(10時~16時目処)
2.場所:チェンマイ大学傘下の会議場(ニマンヘミン通り近郊)
University Academic Service CenterUNISERV)1Fフロア
3.主催:北部タイ日本語・日本研究大学コンソーシアム
4.実施内容:日系企業によるブース出店、個別の相談、説明
              (ステージ等でのプレゼンテーションはなし)
5.実施目的: ①タイ人学生に対し、日系企業の紹介
               ②日本語学習者に対し、日本語を活かした仕事の紹介
6.ブース出店企業:タイ北部で企業活動を行う日系企業等
(約20社の出店を予定)
7.ブース出店料:500バーツ(口座振り込み、詳細は申し込みフォーム参照)
8.参加対象者: 日系企業に興味を持つタイ人の一般学生
日本語学習者(チェンマイ大学等、北部の大学に広報します)
9.申込締め切り:定数に達し次第締め切り
10.問い合わせ先、出店申込先:北部タイ日本語・日本研究大学コンソーシアム(northconsortiumjp@gmail.com)(日本語、英語、タイ語可)


1. วันเวลา วันเสาร์ ที่ 30  มกราคม 2559   เวลา 10.00 – 16.00 น. (ช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
2. สถานที่จัดงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(UNISERV)บริเวณ ลานด้านหน้าชั้น 1
3. ผู้จัดกิจกรรม เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
4. รายละเอียดกิจกรรม การออกบูทหางานของบริษัทญี่ปุ่นและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานบริษัท
                                   (ไม่มีการนำเสนอในรูปแบบสัมมนา)
5. จุดประสงค์งาน : 
 ① แนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่ก่อตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน สำหรับนักศึกษาชาวไทยหรือผู้สนใจ
   แนะนำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น
6. รายละเอียดของบูทที่เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทญี่ปุ่นที่ก่อตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน ( ประมาณ 20 บริษัท)
7. ค่าใช้จ่ายบูทละ 500 บาท (รายละเอียดและวิธีการชำระค่าใช้จ่าย ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม)
8. กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชาวไทยและผู้ที่มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น(มหาวิทยาลัยในภาคเหนือทั้งหมด) /ที่มีความสนใจร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่น
9. การปิดรับสมัครหากครบจำนวนบูทตามที่กำหนด จะปิดรับสมัคร
10. ติดต่อสอบถามและการรับสมัครสำนักงานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ(อีเมลล์ : northconsortiumjp@gmail.com)  สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้ง ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย 

Monday, November 16, 2015

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4  ณ ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

2015年11月7日(土)、第7回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第4回日本セミナーが北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でチェンマイのファーイースタン大学において行われました。

Sunday, October 18, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานJapanese Society in Film / 映画から見る日本社会『吉岡監督「つ・む・ぐ」上映会』開催のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
จะจัดโครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of  "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสโลป 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการรับชมภาพยนตร์ 
ภาษา:ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
Tailer: http://www.tsumugu-movie.com/tsumugu_trailer.html (ภาษาญี่ปุ่น)
 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、チェンマイ大学人文学部日本研究センターとアート・メディアテクノロジー研究科(CAMT)と共催して、「映画から見る日本社会」事業の一環として吉岡敏朗監督作品『つ・む・ぐ 職人は風の道をゆく』の上映会と講演会を開催します。

日時:2015年11月8日13:00-16:00
場所:チェンマイ大学アート・メディアテクノロジー研究科(CAMT) CAMT114教室
言語:日本語 (タイ語サブタイトル)、タイ語通訳付き
 
คณะผู้จัดฯได้เรียนเชิญผู้กำกับภาพยนตร์คือ Mr.Toshiro YOSHIOKA และผู้แสดง Dr.Takashi FUNATO มาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภาพยนตร์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการกำกับภาพยนตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.โขมพัฒน์ ประวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้แปลความ

吉岡敏朗監督と出演者船戸崇史医師をお招きしており、映画の重要なポイント、映画の構成や撮影などについてお話頂きます。なお、講義ではパヤオ大学教養学部日本語学科コーマパット・プラワン先生が日タイ通訳を行う予定です。

・ตารางเวลา スケジュール
13.00 น. เปิด 開会
13.10 น. "TSUMUGU -Spinning Threads of life-"(98 นาที)
14.50 น. บรรยายโดย คุณโยชิโอกะ โทชิโร่ ผู้กำกับภาพยนตร์ 吉岡敏朗監督トーク
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 休憩
15.10 น. บรรยายโดย คุณUsaburo Sato และDr.Takashi FUNATO / 佐藤うさぶろう氏・船戸崇史医師トーク
15.40 น. Q&A
16.00 น. ปิด 閉会
 

เข้าร่วมงานฟรี
入場無料

ผู้สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 053-943284 หรือ

参加される方は以下までご連絡ください。
日本研究センター 053-943284

Wednesday, September 16, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

チェンマイ大学人文学部
日本研究センター講演会のご案内


ในหัวข้อ

 
"ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft
มองความงามแบบญี่ปุ่นผ่านงานหัตถกรรมชาวบ้านและวิถีชีวิต

シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft
農村の工芸と生活からみる日本の美しさ

 
วัน อาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015年11月22日 日曜日 13.00-16.00
チェンマイ大学人文学部 7号館 7801教室
 
 
วิทยากร : คุณภัทรสิริ อภิชิต
 บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน
講演者 :パッタラシリ・アピシット氏
 ライター・編集者 『バーン・レ・スワン』出版社

บรรยายเป็นภาษาไทย
使用言語 :タイ語

เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า
มายังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ 053-943284
参加費無料
参加希望の方は以下、
日本研究センター電話番号までご連絡ください。
053-943284

Tuesday, September 15, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา

チェンマイ大学人文学部
日本研究センター日本研究セミナーのご案内
 
หัวข้อ 
" อุตสาหกรรมรถยนต์และการพัฒนาต่อเศรษฐกิจไทย "
「タイ自動車産業の発展と日本の役割」

ในวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
 
2015103日 土曜日 9:00-12:00 
チェンマイ大学人文学部7号館7801教室
 
 
วิทยากร Mr. Yasuhiro YAMADA
President of Bangkok Research Center, IDE, JETRO Bangkok office
 
講演者:山田 康博氏
ジェトロ・バンコク事務所・アジア経済研究所 バンコク研究センター長

บรรยายเป็น ภาษาญี่ปุ่น 
使用言語:日本語

ผู้แปลความ นางสาวพัทธรา ปิ่นสกุล
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
タイ語通訳者:パッタラー・ピンサクン
チェンマイ大学人文学部日本研究学科大学院生

เข้าร่วมฟรี!!
参加費無料!!


ผู้สนใจเข้าร่วมฯ
กรุณาแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 053-943284

参加ご希望の方は以下、
電話番号までご連絡ください。
053-943284

Sunday, August 23, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内
Amouncement of the coming special lecture in Japanese studies
ในหัวข้อ
"Trans - East & Southeast - Asian Media Cultural Connection"
 
 
วิทยากร (Lecturer) : Prof. Dr. Koichi Iwabuchi
(Director Monash Asia Institute, MONASH University, Australia)
 
ผู้ร่วมเสวนา/ดำเนินการอภิปราย (Moderator) : อาจารย์ ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ  Dr. Sing Suwannakij
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
Vice-Director of Japanese Studies Center and Lecturer, History Division, Faculty of Humanities, Chiang Mai University)
 
講演者:岩渕功一教授
(モナッシュ大学 モナッシュアジア研究所所長, オーストラリア)
 
モデレーター:シン・スワンナキット副センター長
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副センター長、歴史学科常任講師)
 
ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2015年9月5日 土曜日 13:00-16:00
チェンマイ大学人文学部7号館 7801教室
 
On Saturday, September 5, 2015 13:00-16:00
 Room 7801 Building#7, Faculty of Humanities, Chaing Mai University
 
บรรยาย: ภาษาอังกฤษ
使用言語:英語
Language: English
 
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน!!
参加費無料!!
Admission Free!!
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้
ภายในวันที่ 3 กันยายน 2558 

2015年9月3日までに電話もしくはEmailで事前にご出席をご連絡ください。
Please let us know your attendance for this lecture by September 3, 2015 by telephone or email.
ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ (Tel) 053-943284 หรืออีเมล(Email) cmujapancenter@gmail.com

Tuesday, August 18, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน​เข้าร่วมโครงการบรรยา​ยเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่​นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内
ในหัวข้อ
ชีวประวัติกับ "การเขียน" และ "การเขียนตามคำสั่ง"
- วัฒนธรรมการเขียนในญี่ปุ่นสมัยใหม่จากมุมมองด้านการสอนเกี่ยวกับบันทึกประจำวัน-
自己について「書く」ことと「書かされる」こと
――日記教育からみる近代日本の書記文化――
 
ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
2015年8月30日 日曜日 13:00-16:00
チェンマイ大学人文学部7号館 7801教室
 
วิทยากร:Assit.Prof. Yusuke Tanaka (Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University)
 講演者:田中 祐介 助教 (明治学院大学教養教育センター)
 
ภาษา:ภาษาญี่ปุ่น
 使用言語:日本語
 
ผู้แปลความ: อ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
(อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
タイ語通訳者:タナーポン・トリ ラッサクルチャイ
(チェンマイ大学人文学科東洋言語学科日本語科講師)
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284
参加ご希望の方は以下、電話番号までご連絡ください。
053-943284

【ถูกยกเลิก Cancel 中止】JASSO Study in Japan Fair 2015

ถูกยกเลิก
開催中止


JASSO Study in Japan Fair 2015
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
เวลาตั้งแต่ 9:30 - 17:00 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
2015年8月28日金曜日 9:30-17:00
インペリアルメーピンホテル・チェンマイ
グランドボールルーム

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
詳細はポスターをご覧ください。
 
 

Monday, July 27, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน​เข้าร่วมโครงการบรรยา​ยเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่​นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
ในหัวข้อ
 
"MOUNT FUJI : ภูเขาฟูจิ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งกำเนิดความเชื่อและความงดงามทางศิลปะ ในสังคมญี่ปุ่น"
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
วิทยากร : Prof. Dr. Shoji SASAMOTO, Shinshu University Vice Chancellor
บรรยาย: ภาษาญี่ปุ่น (มีผู้แปลความเป็นภาษาไทย)
ผู้แปลความ :
อ.สรัญญา คงจิตต์, หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มช.

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโครงการฯ ได้ที่ 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284 ต่อไป

チェンマイ大学人文学部日本研究センターから日本研究セミナー開催のお知らせをいたします。

「富士山:日本の信仰と美の霊峰」
2015年8月9日 日曜日 9:00-12:00
チェンマイ大学人文学部7号館 7801教室

講演者:笹本正治教授 (信州大学 副学長)

 使用言語:日本語
タイ語通訳:サランヤー・コンジット(日本研究センター所長)
参加ご希望の方は2015年8月6日まで以下電話番号にご連絡ください。
053-943284(日本研究センター)

Thursday, July 9, 2015

【教員募集】プリンスロイヤルズカレッジ高校 (タイ・チェンマイ)

プリンスロイヤルズカレッジ(The Prince Royal's College)高校では、高校3年生へ日本語を教えていただける先生を募集しています。
 
1.  募集学校名:The Prince Royal's College高校
 
2.  所在地:タイ国チェンマイ(117   Kaewnawarat    Road,Wat Kate,   Muang, Chiang  Mai, 50000,   Thailand) 
 
3. 職種:パートタイム日本語教師
 
4.  勤務内容:週6クラス(通常1回の授業は50分×2クラスです。)
 
5.  担当授業:高校3年生の受験のための日本語(PAT、クォーター対策)
 
6.  募集資格:
     (1)日本人の方でタイで日本語を教えた経験のある方。
     (2)PAT、クォーターの過去問をタイ語で説明していただける方。
  ※タイ人教師はおりませんので、ティームティーチングではありません    
 
7.   問い合わせ先:興味のある方は、詳細を以下までお問い合わせください。
         プリンスロイヤルズカレッジ高校日本語教師 兼島直未(かねしま なみ)
         Email: nami[a]prc.ac.th  ([a]⇒@)
 
Website: http://www.prc.ac.th (タイ語) 
Website: http://www2.prc.ac.th/en/ (英語)
 

Sunday, June 21, 2015

2015年第2回 定例会議開催報告

2015年6月13日土曜日、2015年第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、チェンマイ大学人文学部7号棟、H7211会議室において開催されました。
 
北部タイ地域で日本語・日本研究の主専攻を持つ8大学1機関の代表と賛助団体であるバンコク日本人商工会議所の代表が参加し、午前中は2014年の最終活動報告と決算報告を行い、来年度の活動計画の審議を行いました。
 
午後はコンソーシアムの運営についての議論がおこなわれ、インターネットの活用の推進、ジョブフェア企画、教員の能力向上などコンソーシアム加盟団体の更なる協力関係の促進に向けた話し合いが行われました。

八巻一三男先生(コンソーシアム会長、 ファーイースタン大学)(右)
金谷俊暁先生(パヤオ大学)(左)
 
末廣真澄氏(バンコク日本人商工会議所代表)
 
藤下奈美氏(バンコク日本人商工会議所代表:左)
石井信行氏(バンコク日本人商工会議所代表:中央)
佐藤正喜氏(バンコク日本人商工会議所代表:右)
 
サランヤー・コンジット先生 (チェンマイ大学日本研究センター:左)
太田卓志先生(会計 チェンマイ大学:中央)
スラシー・スムットクップ氏(チェンマイ大学日本研究センター:右)
 
大峡泰一先生(ナレースワン大学)

川合友紀子先生(チェンマイラチャパット大学)


今回お手伝いしてくれたチェンマイ大学の学生の皆さん

Friday, May 29, 2015

第4回日系企業訪問

2015年3月25日北部タイ日本語日本研究コンソーシアム合同事業の企画として北部タイ教員による第4回北部タイ日系企業訪問が実施された。今回の訪問には14名の教員が参加した。(タイ人3名、日本人11名)

今年で4回目となる企業訪問では、今回もランプーンの日系企業のご協力をいただいた。まず午前中は京セラクリスタルデバイスを訪問。人事部のサティポーンさんが迎えてくれ、タイ人女性マネージャーの方から、企業についての説明を受ける。その後、工場内を見学させてもらう。加工機械や研磨機械など説明を受けながら工場内を回る。一通り工場内の見学を終えると会議室に戻り質疑応答の時間となる。優秀な日本語ができる人材は欲しいと話していた。
午後はランプーン新電元を見学させてもらう。こちらでは管理部長であるタナさんから主にお話をしていただく。タナさんは日本語が非常に堪能で、独学で学習されたということに参加者一同驚いた。こちらでも企業概要についてお話をいただいた後、工場見学、意見交換をさせていただく。通訳を育てるには時間がかかる。時間をかけて育てた通訳が、条件のいい他企業に移ってしまうという問題を話されていた。訪問を終えて、大学の授業でより実践的な工場内での会話などの必要性を感じた。また日本語だけではなく、日本企業のスタイルを学生に理解させることも重要だと思った。

今回参加いただいた先生方からは、企業が日本語能力だけではなく、それ以外の知識も求めていることが分かった、通訳の方の声が聞けて良かった、など実際に企業訪問をして新ためて分かったことが多く、実りある訪問となった。

(北部タイ日本語日本研究コンソーシアム 八巻 一三男) 

Monday, April 20, 2015

2015年第1回 定例会議開催報告

2015年3月21日土曜日2015年第1回コンソーシアム定例会議が、チェンマイ大学人文学部7号棟、H7211会議室において開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。