Friday, October 27, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายแนะนำบริษัทญี่ปุ่นพร้อมการเสวนา ครั้งที่ 6/ 第6回日本セミナー開催のお知らせเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムより講演会のご案内


“การบรรยายแนะนำบริษัท/องค์กร ญี่ปุ่นในประเทศไทย

พร้อมการเสวนาพิเศษในหัวข้อ การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน” ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ หอการแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล มหาวิทยาลัยพายัพ

จัดโดยเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 

ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและ มหาวิทยาลัยพายัพ

第6回日本セミナー「在タイ日系企業の現在」、および在タイ日系企業講演・ご紹介

2017年11月18日(土)、13:00-16:00

パヤップ大学サーイスリー・ジュティグン・ミューシックホール
(Saisuree Chutikul Music Hall)

主催:北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、バンコク日本人商工会議所、

パヤップ大学โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ได้รับสาระความรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งการบรรยายฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ จากบริษัท Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

(2) คุณวลัยรัตน์ อภินัยนาถ จากบริษัท AEON (Thailand) CO., Ltd. 

(3) คุณภาวิณี สมทรัพย์ จากบริษัท Japan Airlines Co., Ltd.

本セミナーでは、タイにおける日系企業・機関の詳細な情報を、興味のある皆さんにお伝えし、講演を通して、将来、日系企業で求職をする準備を調えられるようにすることを目的としています。今回、以下の日系企業三社の代表を講演者にお呼びしております。

(1) プラパン・ジャンワタナポン氏(Mr. PRAPHAN JANWATTHANAPHONG)
Toyota Motor Thailand Co., Ltd. 

(2) ワライラット・アピナイナート氏(Ms. WALAIRAT APINAINAD)
AEON (Thailand) CO., Ltd. 

(3) パーウィニー・ソムサップ氏(Ms. PAWINEE SOMSAP)
Japan Airlines Co., Ltd. 


เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 

ทาง e-mail : northconsortiumjp@gmail.com

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

参加費無料!! 参加ご希望の方は以下、 

2017年11月10日まで 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムの 
e-mail : northconsortiumjp@gmail.comまでご連絡ください。

Wednesday, October 11, 2017

【ประชาสัมพันธ์】เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการJapanese Society in Film ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/ ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学での映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー開催のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ร่วมกับสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
กำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film
เรื่อง " ข้าวกล่องน้อยหน้ายิ้มของแม่(Noriben -the Recipe for Fortune-)" 

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า 
ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-7042958 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、
ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターと
国際交流基金バンコク文化センターと共催して、
「第40回日本映画祭」の一環として
「映画から見る日本社会:『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー」
を開催します。

日時:2017年10月20日(金)08:30-11:30 
場所:ピブンソンクラーム・ラチャパット大学人文社会学部校舎 会議室 1階

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センター 089-7042958 までご連絡ください。