Monday, November 16, 2015

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4  ณ ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

2015年11月7日(土)、第7回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第4回日本セミナーが北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催でチェンマイのファーイースタン大学において行われました。อาจารย์ พรนิภา จันทร์น้อย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ファーイースタン大学教養学部ポーンニパー・ヂャンノーイ学部長


Mr. Shingo SATO รองประธาน หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และ
ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือ
佐藤信吾氏 バンコク日本人商工会議所副会頭
兼社会貢献委員会教育担当

อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長

Mr. Shinya AOKI กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
青木伸也 在チェンマイ総領事館総領事

อาจารย์ ดร. ยูจิ มิซูคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย)
อาจารย์ ศนิ ไทรหอมหวล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ขวา)
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 水上祐二副センター長
ファーイースタン大学教養学部ビジネス日本語学科 サニ・サーイホンフワン講師
โดยในงาน นักศึกษาจากเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาฯ ซึ่งได้แก่ 15คน  และ8คน ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี และทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตามลำดับ

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム加盟大学から、日本短期留学奨学金8名、優秀学生奨学金15名が受賞しました。

คุณกันต์กวี เกิดเข้ม นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคุณพงศ์ทร บุญมี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ เนื่องจากได้รับทุนการศึกษาเรียนดีและทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นฯเมื่อปีที่แล้ว

さらに昨年、優秀学生奨学金を受賞したピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学人文社会学部日本語学科学部生のガンガウィー・グートクームさんと日本短期留学奨学金を受賞した日本研究センター修士課程のポントーン・ブンミーさんが謝辞を述べました。

คุณกันต์กวี เกิดเข้ม (นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 ガンガウィー・グートクームさん
(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学人文社会学部日本語学科学部生)

นายพงศ์ทร บุญมี (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
チェンマイ大学日本研究修士課程 ポントーン・ブンミーさん
ส่วนในช่วงบ่าย เป็นงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 โดยเครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ คุณเสฏฐวุฒิ ไทยประเสริฐ (Manager, Textile and Apparel, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.), คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร(Director, ICT Solutions Business, Hitachi Asia (Thailand)) และคุณแสงเดือน สายคำฟู (Director, Cabin Attendant, Japan Airlines Co., Ltd.)  มาทำการบรรยายเพื่อแนะนำบริษัทและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และเลขาธิการเครือข่ายฯร่วมให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

午後の第4回日本セミナーでは、三井物産(タイランド)の繊維アパレルマネージャー、 セートタウット・タイプラセート氏、日立アジア(タイランド)ICTソリューションディレクター、ソムサック・カーンジャナ―カーン氏、日本航空ディレクター・キャビンアテンダント、セーンドゥアン・サーイカムプー氏をお招きしてパネル講演が行われ、チェンマイ大学人文学部日本研究センターのサランヤー・コンジット所長がモデレーターを務めました。
นักศึกษา 3 คนเข้าร่วมเสวนา และถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
また、学生三名も加わり、質疑応答が行われました。
คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร(Director, ICT Solutions Business, Hitachi Asia (Thailand))(ซ้าย)
คุณแสงเดือน สายคำฟู (Director, Cabin Attendant, Japan Airlines Co., Ltd.)(ซ้ายกลาง)
อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(ขวากลาง)
คุณเสฏฐวุฒิ ไทยประเสริฐ (Manager, Textile and Apparel, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.) (ขวา)
、ソムサック・カーンジャナ―カーン氏 (日立アジア(タイランド)ICTソリューションディレクター)(左)
セーンドゥアン・サーイカムプー氏 (日本航空ディレクター・キャビンアテンダント)(中央左)
サランヤー・コンジット センター長(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)(中央右)
 セートタウット・タイプラセート氏(三井物産(タイランド) 繊維アパレルマネージャー)(右)