Monday, November 4, 2013

ขอเชิญร่วม"พิธีรำลึกและไว้อาลัยผู้วายชนม์จากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น"

ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ภาคเหนือ และหน่วยงานต่างๆ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม
"พิธีรำลึกและไว้อาลัยผู้วายชนม์จากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสีนามิประเทศญี่ปุ่น"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 19.00-20.00 น.
ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์


นอกจากนี้ ยังได้จำหน่ายเสื้อเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส.น.ญ.(น)